Skip to main content

TIL DIG, DER SKAL SÆLGE…

Hos Agrovi Mæglerne får du troværdig rådgivning og en bred kontaktflade til både købere og sælgere på hele Sjælland og Øerne. Vi er ejet af Agrovi og Nordsjællands Landboforening.  Det garanterer dig en en tryg og sikker handel.

Vi er specialister i landbrugsejendomme og andre ejendomme på landet og tilbyder hjælp til salg af:

 • Produktionsejendomme                       
 • Planteavlsgårde
 • Skovejendomme
 • Lystejendomme
 • Landbrugsjord
 • Svinegårde
 • Kvæggårde
 • Nedlagte landbrugsejendomme
 • Specialejendomme
 • Parcelhuse i landlige omgivelser

Vi arbejder altid omhyggeligt ud fra den enkelte ejendoms karakter, særpræg, beliggenhed og muligheder, så vi kan tiltrække de rette købere til jeres ejendom og få jer godt i mål – og ikke mindst godt videre.

HVAD ER VÆRDIEN AF JERES EJENDOM?

At sælge en ejendom er en stor beslutning, og vi anbefaler, at der så tidligt så muligt indledes en dialog. Det er nemlig vigtigt, at I fra start modtager den rigtige rådgivning, både i forhold til klargøring af ejendommen, men også i forhold til beregning af skat ved salg (ejendomsavancen).

Når vi vurderer jeres ejendommen, fastsætter vi værdien på baggrund af følgende aktiver:

 • Stuehus
 • Øvrige beboelsesenheder /lejligheder
 • Driftsbygninger
 • Jord
 • Beliggenhed
 • Ejendommens stand og vedligeholdelse
 • Besætning
 • Beholdninger
 • Løsøre.

Værdien af alle jeres aktiver er lig med den samlede salgssum. De enkelte aktiver hver for sig, er det samme som en købesumfordeling.

I Agrovi Mæglerne tager vi købesumfordelingen meget alvorligt, da denne fordeling danner grundlag for beregning af skat ved salg af ejendommen. Når skat er beregnet, og anden gæld fratrukket salgssummen, har I et godt overblik over det endelig provenu ved et salg. Dette giver ro i maven til at disponere over fremtiden.

BLIV GODT KLÆDT PÅ TIL DIT SALG

Flere gange om året afholder vi informationsmøder for sælgere. Kig efter FRA TANKE TIL SALG under Arrangementer. Her bliver du klogere på de faldgruber, der vedrører både økonomi, skat, jura og lovgivning, når du skal sælge, købe, eller have foretaget en vurdering af ejendommen til brug for andet.

MARKEDSFØRING AF JERES EJENDOM

Hos Agrovi Mæglerne laver vi sammen med jer en effektiv strategi for markedsføringen af jeres ejendom. Vi er på samtlige boligportaler på internettet og benytter også Facebook, Messenger, Instagram, avisannoncering, vores køberkartotek samt vores store netværk.

En samtale med Agrovi Mæglerne er altid ganske uforpligtende. Vi hjælper jer hele vejen fra tanke til salg.

Få en ejendomsvurdering

Rikke Dam

Ejendomsmægler MDE

Afdeling
Ringsted og Holbæk
Telefon
21 70 63 82
E-mail
rid@agrovi.dk

Anette Vandal Hansen

Ejendomsmægler & valuar MDE

Afdeling
Hillerød
Telefon
20 26 78 13
E-mail
avh@agrovi.dk