Forretningen

Agrovi Mæglerne

CVR-nr.: 30 14 56 74

Agrovi Mæglerne er en afdeling i virksomheden Agrovi I/S.

 

Medarbejder:

Anette Vandal Hansen – Industrivænget 22, 3400 Hillerød.

Rikke Dam – Ringsted – Balstrupvej 90, 4100 Ringsted.

 

Forsikringsforhold:

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring. Forsikringen dækker kun formidling af ejendomme beliggende i Danmark, som foretages fra kontorer beliggende i Europa. Tryg Forsikring, www.tryg.dk, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf.: 7011 2020.

 

Samarbejdsaftaler:

Agrovi I/S og Nordsjællands Landboforening.

 

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

Agrovi Mælgerne har ingen aftaler om sådanne forretninger.

 

Andre forhold:

Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening. www.de.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk

 

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islands Brygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, www.ejendomsmaeglernaevnet.dk